Thiết kế chung cư Home My Land 3, 3 Phòng ngủ

Thiết kế chung cư Home My Land 3, 3 Phòng ngủ – Type A1

Mặt bằng Type A1, 3 phòng ngủ
Phòng khách
Phòng khách
Phòng ngủ 2
Phòng ngủ nhỏ
Phòng bếp
Phòng ngủ master